Świadectwa energetyczneWykonujemy ŚWIADECTWA CHARATERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynków i lokali każdego typu.
ORIENTACYJNY CENNIK świadectw :

cennik świadectw*Całkowita cena brutto z dojazdem do Klienta na terenie woj. małopolskiego,
świętokrzyskiego i śląskiego. Ostateczna cena zależy od metrażu / kubatury obiektu, stopnia skomplikowania bryły budynku, dostępności dokumentacji technicznej, zastosowanych rozwiązań grzewczych i wentylacyjnych, konkretnej lokalizacji. Prosimy o kontakt w celu szybkiego uzyskania dokładnej wyceny.
Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania świadectwa razem z usługą termowizji.


mapa PolskiŚwiadectwa energetyczne wykonujemy NA TERENIE:

- Kraków i całe województwo małopolskie
- Katowice i całe województwo śląskie
- Jędrzejów i województwo świętokrzyskie
- cała Polska (większe realizacje)

Wzór świadectwa


Co jest potrzebne do sporządzenia świadectwa ?

- projekt budowlany budynku
- wizja lokalna obiektu, w trakcie której dokonujemy przeglądu instalacji grzewczej, stolarki okiennej, pytamy o zastosowane materiały itd.
- pomocne mogą okazać się faktury za zakup materiałówGWARANCJA STAŁEJ CENY


Usługa jest wykonywana w cenie ustalonej podczas pierwszego kontaktu (np. telefonicznego) na podstawie przekazanych przez Klienta informacji. Stwierdzenie podczas wizji obiektu częściowych rozbieżności i braków w dokumentacji (do 20%) i związana z tym konieczność dodatkowych pomiarów/inwentaryzacji nie wpływa na zmianę wyceny usługi.

UPRAWNIENIAAudytor energetyczny:
mgr/inż. Sławomir Prus
nr upr. WEiP/SP-AE/066/2011
nr wpisu 8978*

* Rejestr prowadzony przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejallianz

Dla Państwa bezpieczeństwa posiadamy
wykupioną polisę OC w TU Allianz z sumą
gwarancyjną 25 000 EURO.O ŚWIADECTWIECo to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.*Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie Świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane.*
Kiedy zainteresować się świadectwem?


Inwestor jest zobowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.*
W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej.*Ponadto:Właściciel budynku jest obowiązany zapewnić sporządzenie Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:

1) upłynął termin ważności Świadectwa charakterystyki energetycznego budynku;

2) w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.** źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki MorskiejZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


stat4u