Loading...

Świadectwa energetyczne


Firma PRUSDIS świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa energetycznego oraz przygotowania opracowań i analiz związanych z oceną oraz poprawą efektywności energetycznej budynków.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

• Wystawianie certyfikatów (świadectw) charakterystyki energetycznej budynków i lokali;
• Wykonanie projektowanych charakterystyk energetycznych budynków;
• Analizy w zakresie wykorzystania alternatywnych źródeł ciepła (OZE);
• Sporządzania audytów energetycznych i remontowych;
• Obliczenia na potrzeby programów NFOŚiGW;
• Doradztwo inżynieryjne w dziedzinie budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego;
• Doradztwo w kwestii optymalizacji działań termomodernizacyjnych.

Naszym atutem jest duże doświadczenie praktyczne – oprócz usług obliczeniowych oferujemy również kompleksową diagnostykę cieplną budynków. Od wielu lat wykonujemy badania termowizyjne budynków, testy szczelności budynków oraz pomiary przepływu ciepła przez przegrody budowlane.

W naszej działalności łączymy wiedzę teoretyczną z doświadczeniami praktycznymi.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej i kiedy jest wymagane?

Świadectwo energetyczne, zwane certyfikatem energetycznym budynku to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków i lokali użytkowych również oświetlenia.

Świadectwo energetyczne budynku jest wymagane przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie budynku, z wyłączeniem budowy na własny użytek (budowa domu systemem gospodarczym). Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadectwo energetyczne budynku lub lokalu powinno zostać przedstawione nabywcy lub najemcy nieruchomości, a kupujący nieruchomość nie może zrzec się tego prawa.

Świadectwo energetyczne ważne jest przez 10 lat od jego wystawienia.

Co jest potrzebne do sporządzenia świadectwa ?

Do przygotowania świadectwa energetycznego budynku lub lokalu potrzebne są:

- projekt budowlany (rzuty i przekroje budowlane, opis przegród budowlanych, informacje nt. zastosowanych rozwiązań instalacyjnych itp.);
- wizja lokalna obiektu, w trakcie której dokonujemy przeglądu instalacji grzewczej, stolarki okiennej, pytamy o zastosowane materiały itd.
- pomocne mogą okazać się faktury za zakup materiałów;
- w przypadku brak dokumentacji technicznej niezbędne jest wykonanie inwentaryzacji architektonicznej obiektu;


Przykładowa graficzna prezentacja strat energii przez budynek:

straty energii
Kontakt
Telefon
SŁAWOMIR PRUS
500 267 633

Dane rejestracyjne firmy:
PRUSDIS SŁAWOMIR PRUS
Ul. Przemysłowa 6, 28-340 Sędziszów NIP: 656-199-14-16 Regon: 260110744

Email
prusdis@prusdis.pl
Tagi
Social media
Copyright

© Prus.co 2018