Loading...

Termowizja

Firma PRUSDIS oferuje wykonanie profesjonalnych badań termowizyjnych. Usługi kamerą termowizyjną świadczymy głównie w takich dziedzinach jak budownictwo oraz lokalizacja wycieków cieczy z instalacji grzewczych. Oferujemy również pomiary termowizyjne rozdzielni elektrycznych oraz maszyn i urządzeń przemysłowych.

O TERMOWIZJI

Termowizja umożliwia wykonanie bezdotykowych pomiary temperatur badanych powierzchni. Zasada działania kamery termowizyjnej polega na detekcji promieniowania podczerwonego, które jest emitowane przez każdy obiekt o temperaturze większej od zera bezwzględnego (-273,15 ⁰C). Promieniowanie podczerwone jest rejestrowane przez specjalistyczny detektor, a następnie przekształcane na obraz widzialny odzwierciedlający rozkład temperatur na badanych przedmiotach (termogram).

Jakość termogramów w dużym stopniu zależy od parametrów stosowanego sprzętu. W naszej firmie wykorzystujemy wyłącznie wysokiej klasy kamery FLIR o czułości termicznej 0,06⁰C i rozdzielczości detektora podczerwieni 320x240.
TERMOWIZJA W BUDOWNICTWIE

Termowizja znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie. Poprawne wykonanie badania termowizyjnego umożliwia m.in.:

- identyfikację miejsc odpowiedzialnych za zwiększone straty ciepła - tzw. mostków termicznych;
- kontrolę jakości prac budowlanych i remontowych;
- ocenę przegród budowlanych pod kątem spełniania obowiązujących wymagań technicznych (w zakresie ochrony cieplnej oraz uniknięcia kondensacji pary wodnej);
- diagnozę przyczyn i określenie rozmiarów zawilgoceń przegród budowlanych;
- określenie przebiegu przewodów grzewczych i CWU w ścianach i podłogach;
- ocenę stanu technicznego nieruchomości przed zakupem;
- racjonalne zaplanowanie działań remontowych;

Pomiary termowizyjne można rozszerzyć o badania uzupełniające, takie jak:

- test szczelności powietrznej budynku - blower door test / próba ciśnieniowa n50 – badanie umożliwiające precyzyjną lokalizację nieszczelności w przegrodach budowlanych;
- pomiary przepływu ciepła przez przegrody budowlane – precyzyjne wyznaczanie wartości współczynników przenikania ciepła U.

Standardowo w każdym badaniu termowizyjnym, oprócz kamery termowizyjnej, wykorzystujemy higrometr z funkcją wyznaczania punktu rosy, co pozwala na precyzyjne określenie parametrów cieplno-wilgotnościowych budynku (w tym również ocenę ryzyka kondensacji pary wodnej na przegrodach budowlanych i powstawania pleśni).

W zależności od potrzeb istnieje możliwość przygotowania uproszczonego lub pełnego raportu termowizyjnego zgodnie z normą PN-EN 13187 (Właściwości cieplne budynków - Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – Metoda podczerwieni).


Kiedy można przeprowadzić badanie termowizyjne?

Do wykonania typowego badania termowizyjnego budynku wymagana jest co najmniej kilkustopniowa różnica temperatur po obu stronach badanych przegród. Sytuacja taka występuje naturalnie w sezonie grzewczym, ale w pewnych warunkach badanie termowizyjne można z powodzeniem przeprowadzić również w okresie letnim, gdy temperatura zewnętrzna jest większa od wewnętrznej (np. kontrola izolacji poddasza). Jest to o tyle istotne, że wiele prac budowlanych wykonuje się w okresie wiosenno-letnim i warto takie badanie przeprowadzić jeszcze przed dokonaniem rozliczenia finansowego z firmą budowlaną. Dotyczy to również oceny technicznej nieruchomości przed zakupem.
LOKALIZACJA WYCIEKÓW

Termowizja-4 Wycieki-1 Termowizja-5
Kamera termowizyjna umożliwia przeprowadzenie bezinwazyjnej lokalizacji wycieków z instalacji grzewczych oraz wodno-kanalizacyjnych. Aby zwiększyć skuteczność naszej pracy, do poszukiwania wycieków stosujemy również wysokiej jakości nieinwazyjny wilgotnościomierz materiałowy.

Dzięki termowizyjnej lokalizacji źródła wycieku można znacznie ograniczyć koszty naprawy uszkodzonej instalacji i usunięcia usterki. W razie potrzeby możemy przygotować raport dokumentujący wykonane prace, który będzie podstawą do uzyskania odszkodowania i zwrotu kosztów od firmy ubezpieczeniowej. Warto zaznaczyć, że wiele firm ubezpieczeniowych wręcz wymaga przeprowadzenia specjalistycznych prac lokalizacyjnych, a ich zaniechanie może stanowić podstawę do ograniczenia wysokości wypłaconego odszkodowania.
Usługa lokalizacji nieszczelności kamerą termowizyjną nie zawsze kończy się pełnym sukcesem. Skuteczność lokalizacji wycieku zależy m.in. od takich czynników jak temperatura czynnika, intensywność wycieku, głębokość umiejscowienia przewodów grzewczych, czas jaki minął od wystąpienia wycieku, rodzaj materiału z jakiego zbudowane są przegrody budowlane, a także obecność zabudowy meblowej i sanitarnej w pomieszczeniach. Nawet jeśli nie zawsze udaje się jednoznacznie wskazać miejsce wycieku, po przeprowadzeniu takiego badania prawie zawsze wiadomo zdecydowanie więcej niż przed jego wykonaniem – można np. wyeliminować pewne odcinki instalacji lub zawęzić obszar dalszych poszukiwań tradycyjnymi metodami.
BADANIE ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH

termowizja_w_przemysle_1 termowizja_w_przemysle_2 termowizja_w_przemysle_3
Termowizja umożliwia wykonanie bezdotykowych pomiarów temperatury urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Kontrola termowizyjna może obejmować rozdzielnie elektryczne, szafy zasilające i sterownicze, tablice rozdzielcze, skrzynki bezpiecznikowe, stacje transformatorowe, trasy kablowe, maszyny przemysłowe i inne. Pomiary wykonuje się zazwyczaj podczas normalnej pracy badanych instalacji i urządzeń, dzięki czemu unika się kłopotliwych i kosztownych wyłączeń i przestojów linii produkcyjnych.

Badanie termowizyjne umożliwia szybką identyfikację anomalii temperaturowych (przegrzewające się złącza, przewody, bezpieczniki itp.), co pozwala na natychmiastowe podjęcie działań naprawczych i tym samym minimalizację ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

Częstym powodem przeprowadzania pomiarów termowizyjnych instalacji elektrycznych jest wymóg przedstawienia takiego opracowania firmie ubezpieczeniowej.
NASI KLIENCI / WYBRANE REALIZACJE
Kontakt
Telefon
SŁAWOMIR PRUS
500 267 633

Dane rejestracyjne firmy:
PRUSDIS SŁAWOMIR PRUS
Ul. Przemysłowa 6, 28-340 Sędziszów NIP: 656-199-14-16 Regon: 260110744

Email
prusdis@prusdis.pl
Tagi
Social media
Copyright

© Prus.co 2018